Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
Twój koszyk jest pusty ...

Regulamin

Informacje podstawowe

Sklep internetowy firmy Battery Technologies (dalej „Sklep”), znajdujący się na stronie internetowej www.akumulatory-online.eu umożliwia dokonywanie Użytkownikom, Użytkownikom Sklepu (dalej: „Użytkownikom”) zakupów za pośrednictwem Internetu.

Zakup w sklepie internetowym oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Firma Battery Technologies SP. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Szafarnia 11/F8, 80-755, NIP: 583 348 90 80, została wpisana do KRS.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 

Zamówienia 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób - poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Zdanie starego akumulatora przy zakupie nowego

Stosownie do zapisów ustawy o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z dnia 28 maja 2009 r.) oraz ustawy o ochronie środowiska (Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 62 poz. 627) , przy zakupie nowego akumulatora, stary trzeba przekazać do utylizacji.

Kurier odbiera stary akumulator i przekazuje go do firmy Battery Technologies po dostarczeniu nowego akumulatora w specjalnym pojemniku klient zużyty akumulator wkłada do tego samego pojemnika i zabezpiecza opaskami plastikowymi podobnie jak w przypadku nowego akumulatora. Kurier w przeciągu 2-5 dni roboczych odbiera pojemnik. Koszt zwrotu pokrywa Battery Technologies.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
 

Dokumenty zakupu

Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest dokument zakupu (paragon lub – na życzenie Użytkownika – faktura VAT). Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektroniczne.

Gwarancje i reklamacje

 1. Użytkownik może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem podanym w danych kontaktowych Sprzedającego, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Możliwość zwrotu towaru

Podstawowe informacje dotyczące zwrotu zakupionych przedmiotów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu.

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy.

 • W sytuacji odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

W przypadku przedmiotów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane w zwykłym trybie pocztą (takimi przedmiotami są np. akumulatory), Sprzedający może, po uzgodnieniu z Użytkownikiem, odebrać przesyłkę od Użytkownika za pośrednictwem firmy kurierskiej, która realizuje zlecenia dla Sprzedającego. W takiej sytuacji Użytkownik zostanie obciążony kosztem odbioru przesyłki w wysokości 30 zł. Wspomniany koszt zostanie odliczony od kwoty zwrotu

Zwroty towarów

Każdy klient ma prawo do zwrotu otrzymanego towaru w terminie do 14 dni zgodnie z art. 27 ust. z dnia 30 marca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827). Klient może dokonać zwrotu towaru bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie.

Warunki gwarancji dla akumulatorów

Gwarancją nie są objęte, a w szczególnych przypadkach powodują utratę gwarancji:

 • akumulatory, których powodem niesprawności jest tylko stan nienaładowania;
 • wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne oraz spowodowane przez nie wady,
 • samodzielne naprawy lub przeróbki,
 • zdjęcie lub naruszenie górnej pokrywy akumulatora,
 • niezgodne z instrukcją zamontowanie akumulatora w pojeździe:
 • uszkodzenia akumulatora powstałe w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu,
 • głębokie rozładowanie akumulatora (napięcie spoczynkowe akumulatora poniżej 8V), h) „wygotowanie” akumulatora na skutek napięcia ładowania w pojeździe powyżej 14,4V
 • (napięcie spoczynkowe akumulatora 13,1 V lub wyższe), i) zasiarczenie ogniw akumulatora powstałe w wyniku nieprawidłowej jego eksploatacji j) zastosowanie środków aktywujących zamiast wody destylowanej, k) zastosowanie w pojeździe akumulatora o parametrach niezgodnych z zaleceniami
 • producenta akumulatora.

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu